Měřící technika

Měřicí přístroj pro hydraulické soustavy

Naše společnost disponuje již několik let přístrojem pro měření hydraulických soustav. Naši zaměstnanci zároveň prošli školením od společnosti IMI, která tento přístroj uvedla na trh. Přístroj si naše společnost pořídila v prvotní fázi zejména ze dvou důvodů: za prvé zaznamenání výchozího stavu na stávajících otopných systémech před započetím projekčních prací například rekonstrukce kotelny nebo jiných zásahů do otopné soustavy a za druhé pro možnost následného důkazního řízení k investorovi či TD investora o zachování prvotně změřených výchozích hodnot. Uvedený postup je přínosem pro obě strany. CBI II je účinný přístroj určený k měření tlakové diference, průtoku a teploty otopné nebo chladící soustavy. Jedná se o počítačem řízený měřicí přístroj, který má naprogramovány charakteristiky ventilů výrobce TA Hydronics a umožňuje tak přímé čtení průtoků a tlakových diferencí. Měření ventilů ostatních výrobců je možné prostřednictvím vložení odpovídající Kv hodnoty.

CBI-II

Přístroj se skládá z elektronické jednotky (obrazovka, klávesnice, akumulátor) a tlakového převodníku (čidlo tlaku, měřicí ventil, připojení) Komunikace mezi elektronickou jednotkou a tlakovým převodníkem je pomocí komunikačního kabelu. Přístroj komunikuje pomocí USB rozhraní s podpůrným programem Ta Select 4 na PC, díky kterému lze namodelovat a předem před samotným měřením vytvořit i rozsáhlé a větvené soustavy s vyvažovacími ventily. Využití přístroje je mnohočetné ať už se jedná o hydraulické vyvážení nových otopných soustav, podpora při záznamu stávajícího/výchozího stavu při rekonstrukcích kotelen, měření dispozičních parametrů ve stávajících soustavách, analýza a definice problému v nefunkční nebo špatně fungující soustavě, ověření dodržení projektovaných hodnot na stavbě. Práce s přístrojem umožňuje rychle a přesně lokalizovat problém. Ověřovací měření hydraulických systémů naše společnost provádí jako standardní součást své činnosti v rámci projekčních prací, nebo na základě samostatného objednání.

Měření VZT

Naše společnost v současné době poskytuje službu měření vzduchotechnických systémů, které jsme prováděli a provádíme již několik let.
Nejenom poruchy potrubí, netěsnosti a špatné nastavení regulačních klapek, ale i neodborné zásahy neproškolených uživatelů či jiných nepovolaných  osob často zapříčiní špatnou funkci vzduchotechnického systému na budově. Tento fenomén se často objevuje například na administrativních budovách s jednotkovým pronájmem kancelářských ploch různým společnostem, kde poté může docházet ke stížnostem ze strany uživatelů na diskomfort pracovního prostředí. Zejména změřením VZT, tedy odváděného resp. přiváděného objemu vzdušiny na všech distribučních elementech a následným měřením na společných páteřních vzduchovodech, lze získat relevantní výchozí podklady pro analýzu problému a správný návrh technických opatření s následným zaregulováním celého sytému.

Comments are closed.