Obchodně společenské centrum Arkády Pankrác

ZTI (vodovod, kanalizace dešťová, splašková, olejová, s ropnými látkami vč. přečerpávacích zařízení a odlučovačů tuku a ropných látek)
DPS 2008

Comments are closed.