Nad Teplárnou

Nová kanalizační přípojka pro stávající bytový dům včetně přečerpávacího zařízení splaškových vod
v 1.PP.
DSP 2009 (JP)

Comments are closed.