Areál Presston

Nástavba 2.NP na stávajících skladových halách
DUR 2011
Rekonstrukce, oprava sítí technického vybavení včetně zpevněných ploch areálu.
DUR 2011
Nová příjezdová komunikace pro areál Presston včetně přípojek
DUR 2011
Rekonstrukce a posílení vodovodní přípojky pro areál.
DSP 2011 (JP)

Comments are closed.