Typová šachta

Naše firma projekčně vyvinula prototyp systémového instalačního koše pro rekonstrukce šachet a bytových jader v panelových domech. Pro ověření všech podmínek provádění montážních prací, bylo v rámci prezentace prototypu v naší kanceláři před investory a montážními firmami přikročeno i ke zkušebnímu sestavení instalační šachty na čas se všemi komponenty, které šachta obsahuje. Při vývoji tohoto prototypu firma úzce spolupracovala s výrobci jednotlivých komponent šachty. Zejména s výrobcem nosných systémových profilů, trubních úchytek, objímek a lisovaného potrubí pro plyn, dále také s výrobcem sdruženého předizolovaného VZT potrubí pro odvod vzduchu z kuchyňských digestoří a sociálního zázemí bytů. Tato šachta je určena především k užití v rámci plošných rekonstrukcí bytových jader a šachet panelových domů, ale může být i úspěšně použita při jednorázových obnovách jednotlivých bytů v panelové zástavbě. V současné době kolují v projekčních a montážních kruzích námi neověřené kopie výkresů šachty.

Comments are closed.